Hotline: 0934 479 974 - 090 9826 998
www.
thiet ke website

Hosting

Linux hosting

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Server đặt tại Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
Chi phí (VNĐ)
40.000đ 1 tháng
60.000đ 1 tháng
75.000đ 1 tháng
120.000đ 1 tháng
160.000đ 1 tháng
320.000đ 1 tháng
450.000đ 1 tháng
Giảm 10% đăng ký mới/gia hạn 2 năm
Giảm 15% đăng ký mới/gia hạn 3 năm
Giảm 20% đăng ký mới/gia hạn 4 năm
Giảm 25% đăng ký mới/gia hạn 5 năm
Dung lượng 600 MB 800 MB 1.2GB 2 GB 3GB 5GB 7GB
Băng thông 5GB 15GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Sub-domain 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Email POP3 / Webmail 10 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Tài khoản FTP 1 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
PHP5 , GD2 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM
MySQL5 1 2 5 7 9 11 17
Addon Domain 0 0 0 1 2 3 5
Park Domain 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Backup Hàng tuần

 

Dịch vụ bổ sung:

100G Bandwidth Extra
+ 820.000đ x 1 tháng
820.000đ x 01 tháng
820.000đ x 03 tháng
820.000đ x 06 tháng
820.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
10G Bandwidth Extra
+ 188.000đ x 1 tháng
188.000đ x 01 tháng
188.000đ x 03 tháng
188.000đ x 06 tháng
188.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
1G Bandwidth Extra
+ 20.000đ x 1 tháng
20.000đ x 01 tháng
20.000đ x 03 tháng
20.000đ x 06 tháng
20.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
50G Bandwidth Extra
+ 500.000đ x 1 tháng
500.000đ x 01 tháng
500.000đ x 03 tháng
500.000đ x 06 tháng
500.000đ x 12 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
5G Bandwidth Extra
+ 97.000đ x 1 tháng
(Lưu ý: Bandwidth mua chỉ sử dụng được trong tháng)
Restore data for Hosting
+ 200.000đ = OneTime

 

trợ giúp hướng dẫn